Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Selvbetjening

Her kan du...
   

EU projekt om Randers Fjord på tværs af kommunegrænsen

Dette er et fælles projekt mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Randers Fjord helt fra Udbyhøj til Randers midtby. Projektet har et samlet budget på 1,4 mio. kr. og med tilskud fra EU på 60 % af projektbudgettet.

Projektet fokuserer på hvordan området omkring Randers Fjord kan tilpasses kommende havvandsstigninger og stormfloder. Vi har allerede oplevet oversvømmelser, som kun kan forventes at blive oftere og kraftigere i de kommende år.

En klimatilpasning af Randers Fjord og dets omgivelser skal også tage vandtilførelsen fra både Gudenåen og Alling Å i betragtning.

Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, disse vil tage udgangspunkt i fælles løsninger mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. 

Projekt Randers Fjord er et af flere projekter i et stort fælles netværk af projekter på tværs af Region Midt. Det samlede projekt hedder coast to coast climate challenges. Du kan læse mere om regionsprojektet her

   

  Relevant materiale

  Løbende vil alt relevant materiale blive udgivet her på siden, så det altid er muligt at følge med for alle.

  Du kan læse mere her

   Tidsplan

   Der findes en overordnet tidsplan for projektet

   Tidsplanen er inddelt i 3 faser af  2 år hver. Du finder tidsplanen her

   Møder og arrangementer undervejs

   Her kan du altid holde dig orienteret om møder og arrangementer

   Materiale fra møder og arrangementer kan du altid finde her

   • Du har altid mulighed for at give din mening og besyv med.
    Det kan du gøre her