Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projektets beskrivelse

Projektet er rammesat af EU-ansøgningen

Du kan her se projektbeskrivelsen, som er godkendt i EU (obs dokumentet er på engelsk)

Kort dansk resume:

Dette er et fælles projekt mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Randers Fjord helt fra Udbyhøj til Randers midtby. Projektet fokuserer på hvordan området omkring Randers Fjord kan tilpasses kommende havvandsstigninger og stormfloder. Vi har allerede oplevet oversvømmelser, som kun kan forventes at blive oftere og kraftigere i de kommende år. En klimatilpasning af Randers Fjord og dets omgivelser skal også tage vandtilførelsen fra både Gudenåen og Alling Å i betragtning.

Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, disse vil tage udgangspunkt i fælles løsninger mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. 

Du kan også se meget mere om det samlede EU-LIFE C2C CC projekt,hvor projekt Randers Fjord kun er et af mange projekter i Region Midt. Se meget mere her